Zmiana elektronicznego ewidencjonowania wejść i wyjść z przedszkola

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2023r. systemu jak w temacie informacji;

prosimy rodziców o pobranie do 31 marca 2023r. nowych elektronicznych kart „do odbicia”.

Od 1 kwietnia 2023r. będą obowiązywały nowe karty a stare  staną się nieaktywne.

Rodzic otrzyma bezpłatnie tyle nowych kart ile posiada „starych”.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 21 będą mogli odebrać  nowe karty  w gabinecie intendenta w godz. od 7:00 do 15:00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola przy ul. Ogana 2 będą mogli odebrać nowe karty           w sekretariacie w godz. od 7:30 do 15:30.