Zmiany w organizacji przedszkola od 9.11.2020r.

Na skutek trudnej sytuacji kadrowej spowodowanej nieobecnością nauczycieli                i innych pracowników, w związku z obecną sytuacją pandemiczną- zwracamy się z apelem do rodziców aby do przedszkola przychodziły tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie.

W chwili obecnej jesteśmy w sytuacji, że nieobecność kolejnego nauczyciela będzie skutkowała brakiem zapewnienia opieki wszystkim dzieciom.

Informujemy, także że ze względów organizacyjnych zajęcia będą odbywały się w grupach łączonych- jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeżeli sytuacja opisana powyżej ulegnie zmianie powiadomimy o tym fakcie niezwłocznie.