Budowanie własnej wartości u dziecka

Źródło: www.dobryrodzic.fdn.pl

Artykuł dla rodziców – październik 2013, znaleziony przy pomocy Internetu

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka


Poczucie własnej wartości (…) to zaufanie do własnej umiejętności myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Wiara w nasze prawo do szczęścia, poczucia, że jest się wartościowym człowiekiem, zasługującym na miłość, uprawnionym do spełniania własnych potrzeb i realizacji pragnień oraz czerpania satysfakcji z efektów własnych starań*

Wiele  czynników  wpływa  na  budowanie  się  poczucia  własnej  wartości  u  dzieci.  Oprócz predyspozycji  genetycznych,  znaczącą  rolę  ma  wychowanie.  Badania  pokazują,  że największym źródłem wysokiej samooceny są rodzice, którzy budują ją podczas codziennych kontaktów z dzieckiem. Jakie zachowania i postawy opiekunów wpływają na budowanie się poczucia własnej wartości u dziecka?

Ważne,  by  wychowywali  dzieci  z  szacunkiem  i  miłością,  dawali  dziecku  odczuć  swoją życzliwość i akceptację.

Rodzice, którym zależy na budowaniu poczucia wartości u dziecka:

• okazują dziecku swoją miłość i czułość;

• wytyczają granice;

• uczą zasad, jakimi rządzi się świat;

• jasno mówią o swoich oczekiwaniach;

• pozwalają dziecku na samodzielność;

• pokazują, że wierzą w kompetencje i możliwości dziecka;

•  pozwalają  doświadczać  dziecku  własnej  sprawczości  nawet  w  wykonywaniu  drobnych czynności; pokazują mu, że ma ono wpływ na  swoje życie, że, podejmując  rożne działania, przejmuje nad nim kontrolę;

• pokazują dziecku, że wierzą w jego dobroć;

• akceptują uczucia dziecka i swoje – zarówno te przyjemne jak i nieprzyjemne;

• potrafią przyznać się do błędu i przeprosić;

• potrafią przyjmować krytykę na swój temat;

•  potrafią  przyjmować  komplementy,  ale  również  potrafią  obdarzyć  komplementem  inną osobę (w tym również dziecko);

• doceniają wysiłki, starania dziecka, nawet jeśli nie zawsze wszystko mu się udaje;

• mają dystans do siebie i poczucie humoru na własny temat;

• liczą się ze zdaniem i potrzebami dziecka.

Takie  zachowania  budują  postawę  daleką  od  poczucia  bezradności,  przejawiającą  się wiarą  we  własne  możliwości  i  kompetencje.  Wytwarzają  nastawienie  przejawiające  się  w zdaniu: „mogę sobie poradzić, potrafię” a nie „nie dam rady, poniosę klęskę”. Dziecko, ucząc się  i  doświadczając  nowych  wyzwań,  ma  szansę  odnosić  sukcesy.  Ważną  rolą  rodziców jest  wzmacnianie  w  dziecku  wszystkiego  tego,  co  pozytywne.  Każde  osiągnięcie,  nawet drobny  sukces,  sytuacja, w  której  dziecko  podejmuje  samodzielną inicjatywę lub  gdy  udaje mu  się  samodzielnie  przezwyciężyć  jakąś  trudność,  jest  ważnym  powodem  do  pochwał i podkreślenia faktu, że ma ono prawo być z siebie i swoich osiągnięć dumne.

„Mamo, ja nie umiem…”

W  procesie  uczenia  się  i  doświadczania  nowych  sytuacji  naturalne  są  również  porażki i  pojawiające  się  w  dziecku  uczucie  bezradności.  Dziecko  w  takich  momentach  bardzo potrzebuje  wsparcia i  akceptacji  rodziców.  Okazane  w takich  sytuacjach  zrozumienie,  brak ocen, ośmieszania, pokazanie, że celem nie jest bycie perfekcyjnym, bardzo pomaga dziecku w  budowaniu  poczucia  własnej  wartości.  Jednak  budowanie  poczucia  własnej  skuteczności nie  oznacza,  że  nie  akceptujemy  uczucia  bezradności,  które  może  się  pojawiać  w  dziecku.

Akceptacja  wszelkich  przeżywanych  uczuć  jest  bardzo  ważna,  jednak  istotne  jest, by jednocześnie  pokazywać  dziecku,  że  uczucie  bezradności  nie  jest  czymś  trwałym,  stałym, niezmiennym, a tylko stanem przejściowym, chwilowym. Uczucie bezradności może pojawić się, ale można także podjąć szereg działań, które pozwolą to uczucie przezwyciężyć. Rodzice, chcący budować poczucie wartości u dziecka, okazują mu również swoją wiarę w jego zalety.

Zakładają z góry, że jest ono dobrą i wartościową jednostką, zasługującą na miłość i szacunek oraz zdolną do odwzajemniania tych uczuć i postaw. Dziecko konsekwentnie wychowywane w  taki  sposób,  zaczyna  postawy  rodziców  coraz  bardziej  uwewnętrzniać  i  odczuwać  jako własne, tym samym budując własne poczucie wartości.


Autorka: Aneta Kwaśny