Projekt „Przedszkole Patriotów”

Nasze Przedszkole włączyło się do projektu edukacyjnego

Przedszkole Patriotów organizowanego przez

Śląskiego Kuratora Oświaty.

To patriotyczne przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu.

Cele projektu:

 • upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką  o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
  o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Październik 2023

Pierwszym miejscem do którego udaliśmy się wraz z przedszkolakami był cmentarz przy ul. 1 Maja w Knurowie, gdzie znajdują się groby poległych, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę – wraz z dziećmi złożyliśmy hołd bohaterom na Grobie Powstańców Śląskich, Grobie Poległych w 1939 oraz odwiedziliśmy miejsce spoczynku dr Floriana Ogana. Nasze przedszkole znajduję się przy ulicy upamiętnionej jego imieniem. Dzieciom podczas zajęć została przybliżona  postać tej osoby, cenionej i ważnej dla miasta Knurowa.

Florian Ogan urodził się 4 maja 1891 roku w Wieszowie (w powiecie bytomskim), w robotniczej rodzinie. Po wybuchu pierwszej wojny światowej był zmuszony przerwać studia medyczne, gdyż powołano go do wojska. Po zakończeniu wojny, kontynuował studia, które ukończył w 1921 roku, jako lekarz medycyny.
Brał udział w III Powstaniu Śląskim jako lekarz w pułku Alfonsa Zgrzebnioka, za co dostał Krzyż Powstańczy. Po wojnie praktykował przez sześć lat w Chorzowie i Rudzie Śląskiej. W Chorzowie poznał swą przyszłą żonę Antoninę, rodowitą krakowiankę.
W 1928 roku Florian Ogan wygrał konkurs na dyrektora knurowskiego szpitala.

Doktor Florian Ogan był doskonałym diagnostą. Zrobił rzadką w tych czasach specjalizację z chirurgii ręki. Za jego dyrektorowania powstały wtedy nowe oddziały: chirurgia i ginekologia. 
W sierpniu 1939 r. został przeniesiony do pracy w szpitalu w Chorzowie (tego samego, w którym pracował tuz po zakończeniu studiów), ale nie na długo, bo w grudniu wrócił do Knurowa, gdzie jednak pracy w knurowskim szpitalu nie znalazł (proponowano mu podpisanie volkslisty, ale odmówił). Ciężki okres okupacji dr Florian Ogan i jego rodzina  przetrwali dzięki pomocy życzliwych knurowian. W roku 1944 pracował jako lekarz w obozie jenieckim w Świętochłowicach. Rok później, wrócił do Knurowa i w Szkole Podstawowej nr 2 otworzył i prowadził gabinet lekarski dla miejscowej ludności.
Od 1945 roku ponownie związał się z knurowskim szpitalem będąc jego dyrektorem.

Florian Ogan zmarł w Knurowie w 1965 roku, gdzie został pochowany na cmentarzu przy ul. 1-go Maja.

Źródło:  http://www.wirtualnyknurow.pl/ogan.htm

Dzieci, poprzez organizowane w przedszkolu konkursy: „ Polska moja Ojczyzna”, „Wiedzy o Polsce”

 • radośnie świętowały odzyskanie przez Polskę Niepodległość,
 • wzbudzano u dzieci poczucie patriotyzmu i tożsamości narodowej,
 • kształtowano szacunek do własnego państwa i jego symboli narodowych,
 • rozbudzano zainteresowania historią własnego kraju,
 • popularyzowano tematykę polską.

Listopad 2023

W przeddzień obchodów 11 listopada, w przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Najstarsza grupa przygotowała dla wszystkich dzieci program artystyczny pt:”Duma nas rozpiera, żeśmy Polakami”. Opowiedziano krótką historię o tych, co odważnie i mężnie walczyli za Ojczyznę. Przypomniano o symbolach narodowych, które to przedszkolaki bardzo dobrze znają. Wspólnie na koniec został odśpiewany hymn Polski z należytą czcią.

Specjalnym gościem na naszej uroczystości przedszkolnej był zaproszony p. Stanisław Steinerowski (ur. 1939), który ze wzruszeniem oglądał występy młodych patriotów. Dzieci też z wielkim zainteresowaniem wysłuchały jego opowieści o czasach wojny, które przeżył i nie były to dla niego jako małego chłopca spokojne lata. Dziękujemy p. Stanisławowi za bycie przykładem dla młodych pokoleń, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Tradycją naszego przedszkola jest uroczyste uczestniczenie w obchodach 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Knurowie obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w kościele pw. śś. Cyryla i Metodego, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej. Były obecne m.in. władze miasta, oficjalne delegacje organizacji miejskich, poczty sztandarowe, służby mundurowe, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Na pomniku została umieszczona inskrypcja:

Poległym cześć!
Niech pomnik stanie trwały by uczcić krew na polu chwały przelana mężnie z własnej woli w obronie śląskich chat i roli.
Poległym część!

Po uroczystościach pod pomnikiem, dalszy przebieg tego dnia odbył się w rejonie estrady plenerowej w parku przy ul. dr. F. Ogana, gdzie odbył się piknik militarny, na którym zaprezentowały się dzieci z nasze przedszkola.

Nasze przedszkole po raz kolejny pomogło potrzebującej knurowskiej rodzinie – w ramach akcji „Szlachetna Paczka”!

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że tym razem, tak jak i w latach ubiegłych, sprostaliśmy wyzwaniu, jakim było przygotowanie paczki dla jednej z wybranych przez nas knurowskich rodzin, znajdujących się w potrzebie. Tym razem do rodziny trafiło 29 bogatych paczek, których zawartość z pewnością na jakiś czas odciąży Rodzinę. Mamy również nadzieję, że wspólnie przygotowana przez nas pomoc przyczyniła się do tego, że choć w te święta Rodzina mogła zaznać nieco spokoju i radości. A to wszystko dzięki Wam, Wspaniali Rodzice! Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspaniałej paczki!