Programy edukacyjne

DECYZJĄ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

w roku szkolnym 2023/24 zostały  dopuszczone następujące programy wychowania przedszkolnego :

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2023/24:

 1. Nr MP7/1/2008 PROGRAM WŁASNY GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ. Autorka: Urszula Buczyńska. Autor opinii Anna Dąbrowska
 2. Nr1/2009 PROGRAM ADAPTACYJNY „BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM” DLA DZIECI 3- 4-LETNICH ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Autorka Grażyna Misztalewska
 3. Nr 2/2011 Program własny „PODSTAWY GRY W SZACHY” Autorka :Gabriela Cieślik
 4. Nr4/2019 Program wychowania przedszkolnego ROZWÓJ -WYCHOWNIE -EDUKACJA , Anna Stalmach -Tkacz , Karina Mucha
 5. Nr 1/2018 PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ PRZEDSZKOLA Autorka Grażyna Misztalewska
 6. Nr1/2021 „SAMODZIELNE, WSZECHSTRONNE, SZCZĘŚLIWE” – PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Autorki :Monika Chludzyńska,Agata Kacprzak-Kołakowska,Anna Kucharczyk,Anna Pawłowska – Niedbała,Marta Pietrzak,Agata Smoderek
 7. Nr3/2020 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , Wiesława Żaba Żabińska. Wioletta Majewska , Renata Paździo
 8. 1/2023 WPROWADZENIE W ŻYCIE RELIGIJNE SPOTYKAM JEZUSA NT AZ-0-01/18 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 9. Nr 3/2019 PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI „DWUJĘZYCZNE DZIECI” ,autorka  Claire Selby , wyd.  Yellow House English
 10. Nr 2/2019 KOCHAM PRZEDSZKOLE, Mirosława Anna Pleskot i Agnieszka Staszewska- Mieszek .
 11. Nr 2/2023 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLANETA DZIECI. PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W ŚWIECIE WARTOŚCI

Ponadto przedszkole realizuje PROGRAM WYCHOWAWCZY powołany uchwała nr 1/2023 z dnia 15 września 2023 r Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

Innowacje Pedagogiczne 2023/24

 1. Innowacja PEDAGOGICZNA ARTE -MYSZ – Zastosowanie arteterapii w pokonywaniu trudności emocjonalno społecznych dzieci . Celem innowacji jest min : budowanie pozytywnego obrazu własnego „ja”, budowanie poczucia własnej wartości , rozwijanie umiejętności rozumienia własnych emocji oraz nazywania i rozpoznawania emocji u innych ludzi a także odreagowywania wewnętrznych napięć , niepowodzeń i frustracji w sposób akceptowalny społecznie . Adresaci działań to dzieci i rodzice z grupy :”Myszki” Prowadząca i zarazem autorka innowacji : Beatrycze Komuda

2. INNOWACJA pedagogiczna Kodowanie to barw świata poznawanie małych rączek usprawnianie rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia,

Cele innowacji :

 • rozwój manualny oraz wzrokowo-ruchowy zwłaszcza motoryka mała,
 • kształtowanie umiejętności społecznych (współpraca w parach, w grupie),
 • trening pamięci,
 • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności,
 • odczytywanie, rozumienie symboli i znaków,
 • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Prowadząca i zarazem autorka innowacji : Angelika Śniatała