Programy edukacyjne

DECYZJĄ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

w roku szkolnym 2022/23 zostały  dopuszczone następujące programy wychowania przedszkolnego :

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2022/23:

  1. Nr MP7/1/2008 PROGRAM WŁASNY GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ. Autorka: Urszula Buczyńska. Autor opinii Anna Dąbrowska
  2. Nr1/2009 PROGRAM ADAPTACYJNY „BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM” DLA DZIECI 3- 4-LETNICH ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Autorka Grażyna Misztalewska
  3. Nr 2/2011 Program własny „PODSTAWY GRY W SZACHY” Autorka :Gabriela Cieślik
  4. Nr2/2017 Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach KOCHAMY DOBREGO BOGA autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ,Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
  5. Nr4/2019 Program wychowania przedszkolnego ROZWÓJ -WYCHOWNIE -EDUKACJA , Anna Stalmach -Tkacz , Karina Mucha
  6. Nr 1/2018 PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ PRZEDSZKOLA Autorka Grażyna Misztalewska
  7. Nr1/2021 „SAMODZIELNE, WSZECHSTRONNE, SZCZĘŚLIWE” – PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Autorki :Monika Chludzyńska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Anna Pawłowska – Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek
  8. Nr1/2015 Program własny NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO  W PRZEDSZKOLU autorka Angelika Śniatała.
  9. Nr4/2020 ZABAWY Z PORAMI ROKU Program wychowania przedszkolnego Autorstwa Iwony Lewkowicz, Anny Tworkowskiej –Baraniuk 10. Nr3/2020 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , Wiesława Żaba Żabińska. Wioletta Majewska , Renata Paździo
  10. Nr1/2022 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „DRUŻYNA MARZEŃ” Autorstwa Jolanty Wasilewskiej

Ponadto przedszkole realizuje PROGRAM WYCHOWAWCZY powołany uchwała nr 1/2022 z dnia 15 września 2022 r Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

DECYZJĄ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

w roku szkolnym 2022/23 zostały zatwierdzone następujące innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli przedszkola , którzy są zarazem autorami innowacji

1.. „ Rodzice nas uczą i nam pokazują , jak i gdzie dorośli pracują „ realizacja założeń Narodowego Programu Czytelnictwa 2021-2025 , kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych osób , poprzez kontakt z przedstawicielami zawodów związanych z ratowaniem życia Autorka Beatrycze Komuda

2.”Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” wsparcie rozwoju dzieci poprzez stymulacje zmysłów , dostarczenie wrażeń sensorycznych w formie zabawowej. Autorka Alina Jezierska na postawie Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów .Prowadząca Aleksandra Stężały

3..Program profilaktyki logopedycznej „Ćwiczę często i dokładnie bo chcę mówić bardzo ładnie” wykorzystanie zabaw i bajek logopedycznych do rozwijania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci najmłodszych .Autorka Magdalena Przydatek

4. „Kodowanie to barw świata poznawanie, małych rączek usprawnianie „rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem , nauka szukania rozwiązań, wyciągania wniosków, kreatywnego myślenia w działaniu, sprawności manualnych oraz logicznego myślenia .Autorka Angelika Śniatała