Programy edukacyjne

DECYZJĄ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

w roku szkolnym 2021/22 zostały  dopuszczone następujące programy wychowania przedszkolnego :

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2021/22:

  1. Nr MP7/1/2008 PROGRAM WŁASNY GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ. Autorka: Urszula Buczyńska. Autor opinii Anna Dąbrowska
  2. Nr1/2009 PROGRAM ADAPTACYJNY „BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM” DLA DZIECI 3- 4-LETNICH ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ Autorka Grażyna Misztalewska
  3. Nr 2/2011 Program własny „PODSTAWY GRY W SZACHY” Autorka :Gabriela Cieślik
  4. Nr 1/2012 Program własny kółka plastycznego. „KOLOROWY ŚWIAT”. Autorka: Beata Bis.
  5. Nr2/2017 Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach KOCHAMY DOBREGO BOGA autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ,Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
  6. Nr4/2019 Program wychowania przedszkolnego ROZWÓJ -WYCHOWNIE -EDUKACJA , Anna Stalmach -Tkacz , Karina Mucha
  7. Nr3/2020 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , Wiesława Żaba Żabińska. Wioletta Majewska , Renata Paździo
  8. Nr 1/2018 PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ PRZEDSZKOLA Autorka Grażyna Misztalewska
  9. Nr 3/2019 PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI „DWUJĘZYCZNE DZIECI” ,autorka Claire Selby , wyd. Yellow House English
  10. Nr1/2021 „SAMODZIELNE, WSZECHSTRONNE, SZCZĘŚLIWE” – PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Autorki :Monika Chludzyńska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Anna Pawłowska – Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek

Ponadto przedszkole realizuje PROGRAM WYCHOWAWCZY powołany uchwała nr 1/2021 z dnia 20 września 2021 r Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

DECYZJĄ DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W KNUROWIE

w roku szkolnym 2021/22 zostały zatwierdzone następujące innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli przedszkola , którzy są zarazem autorami innowacji

1.Program profilaktyki logopedycznej „Ćwiczę często i dokładnie bo chcę mówić bardzo ładnie” wykorzystanie zabaw i bajek logopedycznych do rozwijania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci najmłodszych .Autorka Magdalena Przydatek

2.„ Kodujemy i działamy -innym tym radość sprawiamy „ kształtowanie miękkich kompetencji;rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności , budowanie systemu wartości opartego na szlachetności, szacunku empatii w stosunku do osób chorych i potrzebujących pomocy Autorka Beatrycze Komuda

3. „Let „’s go to England „ szerzenie idei akceptacji i tolerancji wobec innych kultur i narodów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz nowoczesnych technologii, motywowanie dzieci do aktywnego poznania świata oraz nauki języka angielskiego od najmłodszych lat .Autorka Angelika Śniatała

4.”Sensorycznie się rozwijam bo skaczę , biegam , badam i dotykam” wsparcie rozwoju dzieci poprzez stymulacje zmysłów , dostarczenie wrażeń sensorycznych w formie zabawowej. Autorka Alina Jezierska na postawie Ogólnopolskiego Programu.Prowadząca Aleksandra Stężały

5. „Funkcjonowanie społeczne – kształtowanie postaw moralnych i kontrolowanie emocji„rozwijanie u dzieci umiejętności rozpoznawania i właściwego nazywania emocji oraz znajdowania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi .Autorka Grażyna Krypczyk.Prowadzi również Grażyna Baranowska

6 .Mały kucharz” – poszerzenie wiedzy kulinarnej, nauka organizacji pracy w kuchni, odróżniania zdrowego i niezdrowego odżywiania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków wśród najmłodszych przedszkolaków.Autorka Urszula Buczyńska