Kadra nauczycielska Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

Dyrektor placówki MP 7Dyrektor MP7 w Knurowie – Grażyna Misztalewska

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
wtorek 14:00 – 15:00 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Grażyna Baranowska

Nauczyciel Grażyna Baranowska

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
środa 09:30 – 10:00 (Budynek na ul. Ogana)
środa 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową

Dorota Bereźnicka

Nauczyciel Dorota Bereźnicka

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
wtorek 15:30 – 16:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
środa 11:30 – 12:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i teapii zaburzeń integracji sensorycznej

⭐ Kurs terapii ręki

Beata Bis

Nauczyciel Beata Bis

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
środa 10:00 – 10:30 (Budynek na ul. Ogana)
czwartek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej

Urszula Buczyńska

Nauczyciel Urszula Buczyńska

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
poniedziałek 07:00 – 07:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
czwartek 12:00 – 12:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

Gabriela Cieślik

Nauczyciel Gabriela Cieślik

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
środa 16:00 – 16:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
piątek 16:00 – 16:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

⭐ Studia podyplomowe z katechezy przedszkolnej

⭐ Studia podyplomowe teologiczno- katechetyczne

Marta Dzwonek

Nauczyciel Marta Dzwonek

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ Magister pedagogiki w specjalności prace socjalne i opiekuńczo-wychowawcze

⭐ Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

⭐ Studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

⭐ Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

⭐ Kurs kwalifikacyjny: socjoterapia

Aneta Łyczek

Nauczyciel Aneta Łyczek

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
poniedziałek 13:00 – 13:30 (Budynek na ul. Ogana)
piątek 13:00 – 13:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką, wcześniej licencjat w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język niemiecki

⭐ Studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej z elementami masażu

Magdalena Przydatek

Nauczyciel Magdalena Przydatek

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
poniedziałek 14:30 – 15:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
wtorek 13:30 – 14:00 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister wychowania fizycznego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie logopedii i medialnej emisji głosu

⭐ Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Angelika Śniatała

Nauczyciel Angelika Śniatała

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
poniedziałek 07:30 – 08:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
wtorek 12:30 – 13:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ Wcześniej licencjat z edukacji elementarnej z dodatkową specjalnością język angielski

Beatrycze Komuda

Nauczyciel Beatrycze Komuda

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
piątek 12:30 – 13:00 (Budynek na ul. Ogana)
piątek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ Wcześniej licencjat w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język niemiecki

Grażyna Krypczyk

Nauczyciel Grażyna Krypczyk

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
poniedziałek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)
czwartek 12:00 – 12:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Aleksandra Stężały

Nauczyciel Aleksandra Stężały

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
wtorek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)
środa 09:00 – 09:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Licencjat w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Sandra Woźnica

Nauczyciel Sandra Woźnica

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:
środa 10:30 – 11:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego