Kadra nauczycielska Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

Dyrektor placówki MP 7

Dyrektor MP7 w Knurowie – Grażyna Misztalewska

Nauczyciel dyplomowany

⭐ magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

⭐ studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Grażyna Baranowska

Nauczyciel Grażyna Baranowska

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ studia podyplomowe w zakresie diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej

⭐ studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową

Dorota Bereźnicka

Nauczyciel Dorota Bereźnicka

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i teapii zaburzeń integracji sensorycznej

⭐ Kurs terapii ręki

Beata Bis

Nauczyciel Beata Bis

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ magister pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej

Urszula Buczyńska

Nauczyciel Urszula Buczyńska

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

Gabriela Cieślik

Nauczyciel Gabriela Cieślik

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

⭐ studia podyplomowe z katechezy przedszkolnej

⭐ studia podyplomowe teologiczno- katechetyczne

Aneta Łyczek

Nauczyciel Aneta Łyczek

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ magister pedagogiki w zakresie pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką, wcześniej licencjat w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język niemiecki

⭐ studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej z elementami masażu

Regina Powiecka

Nauczyciel Regina Powiecka

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

⭐ studia podyplomowe w zakresie diagnozy terapii psycho- pedagogicznej

Magdalena Przydatek

Nauczyciel Magdalena Przydatek

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ magister wychowania fizycznego

⭐ studia podyplomowe w zakresie logopedii i medialnej emisji głosu

⭐ Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Angelika Śniatała

Nauczyciel Angelika Śniatała

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ wcześniej licencjat z edukacji elementarnej z dodatkową specjalnością język angielski

Beatrycze Komuda

Nauczyciel Beatrycze Komuda

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ wcześniej licencjat w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język niemiecki

Grażyna Krypczyk

Nauczyciel kontraktowy Grażyna Krypczyk

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej

⭐ studia podyplomowe w zakresie logopedii

Aleksandra Stężały

Nauczyciel kontraktowy Aleksandra Stężały

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐ Licencjat w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego