Kadra nauczycielska Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie

Dyrektor placówki MP 7Dyrektor MP7 w Knurowie – Grażyna Misztalewska

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • wtorek 14:00 – 15:00 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Grażyna Baranowska

Nauczyciel Grażyna Baranowska

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • środa 09:30 – 10:00 (Budynek na ul. Ogana)
 • środa 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie diagnozy, terapii pedagogicznej i profilaktyki społecznej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświatową

Dorota Bereźnicka

Nauczyciel Dorota Bereźnicka

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • wtorek 15:30 – 16:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • środa 11:30 – 12:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

⭐ Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i teapii zaburzeń integracji sensorycznej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie

Beata Bis

Nauczyciel Beata Bis

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • środa 10:00 – 10:30 (Budynek na ul. Ogana)
 • czwartek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i pedagogiki przedszkolnej

Urszula Buczyńska

Nauczyciel Urszula Buczyńska

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • poniedziałek 07:00 – 07:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • czwartek 12:00 – 12:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

Gabriela Cieślik

Nauczyciel Gabriela Cieślik

Nauczyciel dyplomowany

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • środa 16:00 – 16:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • piątek 16:00 – 16:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

⭐ Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

⭐ Studia podyplomowe z katechezy przedszkolnej

⭐ Studia podyplomowe teologiczno- katechetyczne

Marta Dzwonek

Nauczyciel Marta Dzwonek

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐ Magister pedagogiki w specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza

⭐ Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

⭐ Studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

⭐ Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

⭐ Kurs kwalifikacyjny: socjoterapia

Angelika Śniatała

Nauczyciel Angelika Śniatała

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • poniedziałek 07:45 – 08:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • wtorek 07:45 – 08:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • czwartek 07:45 – 08:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • piątek 07:45 – 08:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ Wcześniej licencjat z edukacji elementarnej z dodatkową specjalnością język angielski

Beatrycze Komuda

Nauczyciel Beatrycze Komuda

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • piątek 12:30 – 13:00 (Budynek na ul. Ogana)
 • piątek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

⭐ Wcześniej licencjat w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego z dodatkową specjalnością język niemiecki

Grażyna Krypczyk

Nauczyciel Grażyna Krypczyk

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • poniedziałek 15:00 – 15:30 (Budynek na ul. Ogana)
 • czwartek 12:00 – 12:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej

⭐ Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Aleksandra Stężały

Nauczyciel Aleksandra Stężały

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • Poniedziałek 12:00 – 12:30 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)
 • Piątek 11:30 – 12:00 (Budynek na ul. Dąbrowskiego)

⭐ Magister pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z socjoterapią

Sandra Woźnica

Nauczyciel Sandra Woźnica

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🕑 Godziny dostępności w przedszkolu:

 • środa 10:30 – 11:30 (Budynek na ul. Ogana)

⭐ Magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Marzena Juszczyk-Górska

Nauczyciel Marzena Juszczyk-Górska

Nauczyciel początkujący

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐Magister pedagogiki w specjalności praca socjalna i opiekuńczo wychowawcza

⭐Studia podyplomowe w zakresie logopedii

Dajana Urbańska

Nauczyciel Dajana Urbańska

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

🏠 Budynek na ul. Dąbrowskiego

⭐Magister psychologii

⭐Licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem fizycznym

⭐Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej

Nauczyciel Edyta Bieniek

Nauczyciel mianowany

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐Licencjat w zakresie pedagogiki specjalnej w specjalności resocjalizacja

⭐Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej

Nauczyciel Barbara Smolnik

Nauczyciel kontraktowy

🏠 Budynek na ul. Ogana

⭐mgr w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

⭐Studia podyplomowe z zakresie diagnozy i terapii zaburzeń  integracji sensorycznej