Jesteś tutaj:

Program InterACT

W grupie Kosmoludki wdrażany był program Inter ACT, którego przesłanie  brzmi: „Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujemy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci”.

Celem programu jest  kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności a także zaburzeń w komunikowaniu  się – w tym zmianę postaw społecznych wobec jąkania. Program może być zrealizowany w starszych grupach przedszkolnych.

Poprzez udział w programie dzieci  uczyły się jak adekwatnie reagować na różne formy niepełnosprawności, a przede wszystkim jak wspierająco zachowywać się gdy ktoś się jąka lub jeździ na wózku oraz co robić a czego nie robić by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w miłej atmosferze.

  Na zakończenie programu dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa. 

WIRUSOOCHRONA!!!

„Wirusoochrona” i lekcja higieny u „Kosmoludków” Grupa Kosmoludków uczestniczyła w akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Gliwicach.

Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Podczas zajęć poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • prawidłowa higiena rąk,
  • prawidłowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa,.
  • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna.

Pierwszym zagadnieniem jakim zajęły się Kosmoludki była „Szkoła czystych rąk”. Podczas tego zajęcia dzieci układały historyjkę o „czystych rękach”. Kolorowały i wycinały obrazki związane tematycznie, tworzyły poszczególne strony historyjki, układały tekst, nadały tytuł historyjce. Następnie przedstawiły w praktyczny sposób „inscenizację” opartą na ułożonej historyjce „o sposobie mycia rąk”. Głównymi bohaterami inscenizacji była ręka czysta i ręka brudna, do inscenizacji wykorzystały również rękawiczki (z narysowanymi wesołymi i smutnymi minkami).

Realizując następne zagadnienie o profilaktyce dotyczącej prawidłowego postępowania podczas wzrostu zachorowań – dzieci uczestniczyły w pogadance oraz w quizie. Omawiały potrzebę noszenia maseczek, następnie ozdabiały na obrazkach maseczki według własnego pomysłu.

Omawiając zasady zdrowego stylu życia, dzieci podczas pracy grupowej same stworzyły: „Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” – kolorując, wycinając i przyklejając odpowiednie obrazki na poszczególnych piętrach piramidy.

Do góry

Skip to content