Media o nas

Wycinki prasowe mediów i wydarzenia związane z Miejskim Przedszkolem nr. 7 w Knurowie.