Informacja dla rodziców

Informujemy,że osoba zatrudniona do świadczenia usług pielęgniarskich (sprawdzanie czystości głów dzieci) odmówiła podpisania kolejnej umowy z przedszkolem. Przedszkole od stycznia 2024r podejmuje próby pozyskania nowej osoby do zatrudnienia aczkolwiek na dzień dzisiejszy bez rezultatu.

Do czasu zatrudnienia pielęgniarki prosimy o dokonywanie wzmożonej kontroli czystości głów dzieci i zgłaszania ewentualnych przypadków wystąpienia wszawicy.