2 maja 2024 r

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r ze względu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci praca opiekuńcza nad dziećmi będzie realizowana w grupie łączonej