Konkurs „Najśmieszniejsza Dynia”

Regulamin Przedszkolnego Konkursu „Najśmieszniejsza Dynia”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cel konkursu:

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni artystycznej dziecka

Uczestnicy:

– Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych z obu budynków przedszkola (przy ul. Ogana 2 oraz Dąbrowskiego)

– Obejmuje wszystkie grupy wiekowe

Warunki konkursu:

– Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dyni wg własnego pomysłu

– Dopuszcza się niewielką pomoc ze strony rodziców przy wykonaniu dyni

– Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy przedszkolnej i budynek

Termin:

– Dynię należy przynieść do przedszkola (budynek na Ogana) w czwartek 26 października i pozostawić ją na specjalnie oznaczonym stoliku na korytarzu, przy wejściu do przedszkola

Rozstrzygnięcie konkursu:

– Oceny prac dokona Jury składające się z Dyrektora oraz pozostałych członków Rady Pedagogicznej z budynku przy ul. Ogana.

 Prace będą oceniane wg następujących kryteriów, osobno w każdej kategorii wiekowej:

  •  estetyka wykonania pracy
  • pomysłowość
  • zgodność pracy z tematem

– Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi do połowy listopada 2023

– Wszystkim uczestnikom konkursu przyznane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki

– Spośród wszystkich prac, te „najśmieszniejsze” w każdej grupie wiekowej zostaną wyróżnione nagrodą rzeczową.

Osoba odpowiedzialna: Beatrycze Komuda