Organizacja przedszkola w okresie ferii zimowych

Informujemy ,że w czasie ferii zimowych od 29.01.2024r do 09.02.2024 r , ze wzgledu na planowaną obniżoną frekwencję dzieci , liczba oddziałów przedszkolnych ulegnie niezmniejszeniu – praca opiekuńczo wychowawcza realizowana będzie w grupach łączonych .