Rada Rodziców – składka

Rada Rodziców przypomina ,że zgodnie z ustaleniami na zebraniach rodziców uznano stawkę minimalną wpłaty na RR w kwocie 200,00 zł . Kwota ta jest płatna jednorazowo lub w 2óch ratach : 1 rata płatna do końca października 2023 , natomiast 2 rata płatna do końca lutego 2024. Wpłaty prosimy realizować na konto Rady Rodziców 53 8454 0001 3007 0063 8001 0001 w tytule przelewu prosimy podać dane dziecka , nazwę grupy i budynek przedszkola. Np: Jan Kowalski , grupa kotki , budynek Ogana .