Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” to kolejny projekt w jakim nasze przedszkolaki będą brały udział.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną).