Podróż po Polsce, Przedszkole Patriotów projekt edukacyjny

Przedszkole Patriotów – nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym.
Wychowanie patriotyczne  to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.


Dziś nasza najmłodsza grupa Sówek rozmawiała o miejscu w którym mieszkają. Rozmowy o Knurowie przypadły na ostatni dzień tygodnia w której omawialiśmy tematykę związaną z Polską.