Regulamin Przedszkolnego Konkursu

„Zimowa paczka dla kotka i psiaczka”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

Cele konkursu:

– rozwijanie poczucia empatii i właściwych postaw proekologicznych

– uwrażliwianie dzieci na potrzebę pomagania bezdomnym zwierzętom

– zwrócenie uwagi całej społeczności przedszkolnej na rangę społecznego problemu, jakim jest bezdomność wielu zwierząt domowych

– motywowanie dzieci i rodziców do udzielania aktywnej i doraźnej pomocy bezdomnym zwierzętom ze schroniska

Uczestnicy:

– Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych z budynku przedszkola przy ul. Ogana 2

– Obejmuje wszystkie grupy wiekowe

Warunki konkursu:

– Zadaniem uczestników konkursu jest przyniesienie zbieranych artykułów dla psów i kotów ze schroniska w Zabrzu (karmy suchej i mokrej, makaronu, kaszy, ryżu, zabawek, misek, smyczy, koców, itp.)

– Wszystkie artykuły należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy przedszkolnej, do której ono uczęszcza i dostarczyć do sali grupy „Smerfy”

Termin:

– Zbiórka artykułów trwa do końca lutego

Rozstrzygnięcie konkursu:

– Wszystkim uczestnikom konkursu przyznane zostaną dyplomy i drobne upominki; Spośród wszystkich uczestników dodatkowo zostanie wyłoniona osoba, która przyniesie największą ilość karmy, i otrzyma dodatkową nagrodę rzeczową

Osoba odpowiedzialna: Beatrycze Komuda