Aktualności

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” to kolejny projekt w jakim nasze przedszkolaki będą brały udział.

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji. W ramach akcji każdego miesiąca zgłoszone placówki będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji z najmłodszymi (konspekt zajęć + prezentację multimedialną).

WITAMINKI Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie WITAMINKI
Cele projektu
promowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa;
stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków;
oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi;
wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych

https://blizejprzedszkola.pl/witaminki
Link do piosenki:
https://youtu.be/PkVCP7oqWjE

Zebrania z rodzicami dot.organizacji nowego roku szkolnego

Informujemy ,że zebrania z rodzicami odbędą się w następujących terminach :

5 wrzesień br godz 16.00 – dla rodziców z budynku Dąbrowskiego (w budynku Dąbrowskiego 21A)

6 wrzesień br- godz 16.00 – dla rodziców z budynku Ogana (w budynku Ogana 2)

Porządek zebrania przewiduje zebranie ogólne rodziców z dyrektorem i radą pedagogiczną a późniejszej części z wychowawcą grupy. Na zebranie przychodzi rodzic bez dziecka/dzieci

Nowy rok szkolny 2023/24

Informujemy ,że rozpoczynamy pracę oddziałów przedszkolnych od 1 września 2023 r . „Nowe” przedszkolaki prosimy przyprowadzić najpóźniej do godziny 8.10. Zebrania z rodzicami są planowane w pierwszym pełnym tygodniu września . Zgodnie z ustaleniami na zebraniu w maju w sprawie programu adaptacyjnego – odbiór kart do elektronicznego rejestrowania obecności dzieci można odebrać 29.08.2023 r w godzinach 8.30 do 16.30

Podziękowanie za zaangażowanie w organizację przedszkolnego festynu „Mama Tata i Ja”

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców  za pomoc w przygotowaniu i organizacji doskonałej imprezy rodzinnej.
 Szczególne podziękowania składam zarządowi Pani Karinie Czubrychowskiej , Agacie Klateckiej oraz  przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Sebastianowi Kubasa , który podjął się zadania zainspirowania rodziców do działania i włożył osobisty wkład pracy w organizację , tak jak pozostali członkowie Rady Rodziców Pani Agnieszka Kozyro i Patrycja Hulbój

 Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy pomagali w organizacji i wspierali rzeczowo całą imprezę: Magdalena i Damian Grzybek, Małgorzata i Adam Manista ,Bożena i Piotr Promny ,Agnieszka Chlubek ,Marlena Panicz Magdalena Skrzyńska , Agnieszka Panicz- Skirlińska ,Marta Zając ,Klaudia Szymczak ,Dominika Polit, Anna Kramorz ,Justyna Duda,Katarzyna Koba ,Alicja Student, Nikola Irytowska ,Monika Domitrz ,Agnieszka Kwitek ,Karolina Stawinoga ,Milena Rzeźniczeki Natalia Rożek i Joanna Kobeszko.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli to duże przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele, zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami nie byłoby możliwe: Firmie ELECTROVENTI z Łazisk Górnych , PRACOWNI  COŚ SŁODKIEGO z Knurowa , restauracji ZIELONY OGRÓD z Knurowa ,PIEKARNI PROMNY z Knurowa , restauracji PIZZA WINO I COINO z Knurowa , CUKIERNI CZECH, AKADEMII TAŃCA PERFECT, ONE STEP AKTIVE STUDIO, JAGODA RUDNIK, firmie BEEBEELANDIA z Knurowa , firmie MANDAM z Gliwic ,firmie IWENCIARA z Nowej Wsi, , BRICOMARCHE z Knurowa, firmom MANILOVi i BROTICS z Knurowa.

Dziękuję pracownikom przedszkola – zarówno nauczycielom, jak i obsłudze – za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Wasza pomysłowość i wsparcie oraz niebagatelny wkład pracy pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie imprezy. 

Szczególne podziękowania kieruję  do miejskich jednostek :URZĘDU MIASTA KNURÓW i MOSiR Knurów za przekazanie atrakcyjnych gadżetów na nagrody oraz GRUPIE POSZUKIWAWCZO- RATOWNICZEJ Z KNUROWA I  JEDNOSTCE RATOWNICZO- GAŚNICZEJ Z KNUROWA za uświetnienie swoimi pokazami naszej imprezy.

Dziękuję rodzicom wraz z dziećmi za udział i postawę , dzięki waszemu aktywnemu uczestnictwu zebraliśmy kwotę 5331,10 , którą przekazaliśmy do wpłaty na konto Rady Rodziców do dyspozycji rodziców

Dyrektor przedszkola : Grażyna Misztalewska

Dyżur wakacyjny

Po raz kolejny  przypominamy , że nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego :

Dla dzieci z budynku przy ul. Ogana 2 – w lipcu 2023 r.

Dla dzieci z budynku przy ul. Dąbrowskiego 21a – w sierpniu  2023 r.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny  w miesiącach i budynkach  jak wyżej odbędą się od dzisiaj do – 22 maja 2023 r. Wniosek proszę złożyć u wychowawcy grupy , do pobrania poniżej :

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców

lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica.

Prosimy o przemyślenie swoich decyzji, aby nie blokować miejsca naprawdę potrzebującym. Zapisy na miesiąc inny niż wymienione powyżej (w miarę wolnych miejsc) odbywać się będą w terminie 24.05. – 02.06.2023 r. w sekretariacie przedszkola .Przyjęcie dziecka w tym czasie nie jest obligatoryjne dla placówki i jest uzależnione od ilości wolnych miejsc . W tym samym terminie pracujący rodzice mogą się zgłaszać na dyżur wakacyjny do innych placówek przedszkolnych w Knurowie   https://www.knurow.edu.pl/aktualnosci/27043-przerwy-w-funkcjonowaniu-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-w-knurowie-w-2023-roku/       

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych od 1 września 2023 r

Zebranie to odbędzie się 18 maja (czwartek)2023 r , o godz 16.00 w budynku przedszkola przy ul.F.Ogana 2.(dotyczy rodziców dzieci przyjętych na budynek Dąbrowskiego i Ogana). Na zebranie przychodzi rodzic bez dziecka (dzieci). W programie spotkania : organizacja przedszkola od nowego roku szkolnego- podstawowe informacje „o przedszkolu” oraz realizacja programu adaptacyjnego dla najmłodszych przedszkolaków.

Nowa stawka za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Informujemy , że od 1 kwietnia 2023 r we wszystkich przedszkolach w Knurowie będzie obowiązywała stawka w wysokości 11 zł za całodzienne wyżywienie dziecka (3,00zł śniadanie, 5,50zł obiad, 2,50zł podwieczorek). Podwyższenie o 2 zł stawki za całodzienne wyżywienie jest uzasadnione czynnikami ekonomicznymi wynikającymi z umów z dostawcami żywności wyłonionych w drodze przetargów , a także troską o organizację prawidłowego i zdrowego żywienia zbiorowego w  knurowskich przedszkolach,

Informacja – zmiana opłaty za przedszkole

Informujemy, że z dniem 13.10.2022r.  zgodnie z Uchwała nr LIX/745/2022 Rady Miasta Knurów             z dnia 21 września 2022 zmianie ulega opłata za korzystanie  z wychowania przedszkolnego.

W czasie przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana będzie opłata w wysokości 1,14 zł  za każdą rozpoczętą  godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Druk Uchwały dostępny na tablicach ogłoszeń w obu budynkach przedszkola.

Rada Rodziców – informacja

Nowo ustanowiona Rada Rodziców prosi o wpłatę w 2 ratach ustalonej kwoty minimalnej w wysokości 200,00 zł. Pierwsza rata 100 ,00 zł płatna do końca października 2022 r , natomiast druga 100,00 zł do końca lutego 2023 . Mile widziana wpłata jednorazowa. Jeżeli rodzice mają uzasadnioną potrzebę wpłaty kwoty 200,00 zł w większej ilości rat proszeni są o wystąpienie z wnioskiem do Rady Rodziców z określeniem częstotliwości i wysokości rat .

Konto Rady Rodziców : 53 8454 0001 3007 0063 8001 0001, podajemy w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka , budynek przedszkola oraz nazwę grupy przedszkolnej.

Do góry

Skip to content